Thermaflex - Държави


Описание     Thermaflex - Държави

Фабрики и местни офиси на Thermaflex съществуват по целия свят, а продукцията ни се предлага от търговски партньори в нас 40 страни.
Съвместната работа базирана на партньорски взаимоотношения с нашите потребители създава трайна основа за бъдещо развитие. Thermaflex като група от производители и дистрибутори работи по цял свят като внимателно подбира доставчиците си за бъдещо дългогодишно сътрудничество в съвместното развитие на пазарите и приложенията. Благодарение на това, структурата Thermaflex е надежден и благонадежден бизнес партньор.